Portfolio

2012_Konkurs za idejna rešenja javnih česama u Beogradu 

2012_Konkurs za projekat kolektivnog stanovanja u naselju ''Rasadnik'' u Lazarevcu 

Stambeni kompleks ''Rasadnik'' | U timu sa:

Prof. Darko Marušić. D.i.a. |

Milenija Marušić, D.i.a. |

mr Đorđe Alfirević, D.i.a. |

Sania Simonović, D.i.a. |

Marko Milovanović, D.i.a. |

2011_Konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje stambenog kompleksa u naselju Dr Ivan Ribar 

Konkurs za stambeni kompleks na Novom Beogradu | U timu sa:

Bojan Stević, B.Arch. |

Đorđe Nikolić, M.Arch. |

Dr Mihailo Čanak, D.i.a. |

2011_Diplomski rad_Muzej revolucije novog doba 

M.9_Diplomski rad | Peta godina studija | Mentor: prof. doc. Ivan Rašković 

Komisija: Prof. dr Miodrag Nestorović i Prof. dr Aleksandra Stupar

2010_Transformacija javnih prostora  u Beogradu: ugao ulica Riga od Fere i Tadeuša Košćuška 

M8.3_Transformacija javnih prostora u Beogradu | Peta godina studija | Prof.: Dragana Vasiljević-Tomić

2010_Konkurs za uređebhe ulaznog hola Muzeja ''25. maj'' 

Pohvaljen projekat od strane žirija | U timu sa:

Nebojša Prokić, M. Arch.

2010_Konkurs za idejni projekat rekonstrukcije izložbeno-poslovnog prostora kompanije Armstrong u Parizu.

Konkurs kompanije Armstrong | Treća nagrada | Peta godina studija

 2010_ Centar za forenzička istraživanja

M6A_Master projekat | Centar za forenzička istraživanja | Peta godina studija | Prof.: Vladimir Lojanica, d.i.a.

 2009_ Industrijski Park Pirot

SP4_Sintezni projekat | Industrijski park Pirot | Treća godina studija | Prof.: Jelena Živković, d.i.a.

2008_Drvena kuća 

Arhitektonske konstrukcije 3 | Ass: Tatjana Kosić, d.i.a. | Treća godina studija

 2008_Poslovni objekat

Studio projekat 2 | Arhitektonske konstrukcije | Prof. Milica Jovanović-Popović, ass. Dušan Ignjatović | U timu sa: 

Mina Kordić, M. Arch. |

Ivana Kula, M. Arch. |

Relja Ivanić, M. Arch. |

2007_ Konkurs ''Napravi svoj prozor'' kompanije Veka

Konkurs kompanije Veka | Druga nagrada | Prozor | Prototip sa Sajma građevinarstva | Druga godina studija

Copyright  ©2016  AG Architecture | All Rights Reserved | skype: giorano.angelo | Goran Anđelković - Giorano Angelo, M. Arch

Make a free website with Yola